#AccRB1735 - 90nacarot

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 300

Ruby: 196

Quân huy: 0

Nổi bật: 90nacarot

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook: Duong nguyen

SĐT: 0335407118

Zalo: