#AccRB1737 - ngoc 90 chuan nk

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 80

Trang phục: 149

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 90

Rank: Thach Dau

Vàng: 17543

Ruby: 1200

Quân huy: 546

Nổi bật: ngoc 90 chuan nk

Trạng thái: trang thont tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 01698256629