#AccRB1738 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 50

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 8000

Ruby: 300

Quân huy: 16

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: vinhdu082007@gmail.com

SĐT: 0389779780

Zalo: