#AccRB1739 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 57

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 18000

Ruby: 270

Quân huy: 6

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023581668662

SĐT:

Zalo: 0328881090