#AccRB187 - Ngọc 89

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 89

Rank: Vàng1

Vàng: 3000

Ruby: 200

Quân huy: 6

Nổi bật: Ngọc 89

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Mốc Đông

SĐT: 0332382921

Zalo: 0332382921