#AccRB1740 - NAKROTH AIC

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 4

Vàng: 14045

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: NAKROTH AIC

Trạng thái: UY TIN 100

Thông tin Liên hệ

Facbook: huyentrangd43@gmail.com

SĐT: 0936543623

Zalo: