#AccRB1741 - nakroth siêu việt bậc IV

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 50

Rank: đồng I

Vàng: 200

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật: nakroth siêu việt bậc IV

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0925888354

Zalo: 01697318520