#AccRB1742 - Ngọc chuẩn Valhein

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 87

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch Kim IV

Vàng: 5000

Ruby: 800

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn Valhein

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Hữu Phước

SĐT: 0982452097

Zalo: 0982452097