#AccRB1744 - Acc Ngon Bổ Rẻ

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 46

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương

Vàng: 63000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Acc Ngon Bổ Rẻ

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0376690372

Zalo: