#AccRB1745 - Nhiều skin, ngọc chuẩn, nhiều tướng

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 72

Trang phục: 74

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: kim cương

Vàng: 4

Ruby: 2

Quân huy: 0

Nổi bật: Nhiều skin, ngọc chuẩn, nhiều tướng

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026303602944

SĐT: 0838336581

Zalo: