#AccRB1746 - Ngọc 90 zuka

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bk2

Vàng: 8893

Ruby: 283

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 zuka

Trạng thái: Bán accc

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: