#AccRB1747 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 41

Bậc ngọc: 2

Rank: Đồng

Vàng: 1000

Ruby: 800

Quân huy: 4

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: