#AccRB1749 - 0

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim V

Vàng: 400

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 0

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/minhquan.le.37819959

SĐT: 0356438562

Zalo: