#AccRB188 - MAIN SKUD LV23 BẠCH KIM 5

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 62

Rank: BẠCH KIM 5

Vàng: 3376

Ruby: 145

Quân huy: 0

Nổi bật: MAIN SKUD LV23 BẠCH KIM 5

Trạng thái: CHƯA CÓ THÔNG TIN LIÊN KẾT

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0898997221

Zalo: