#AccRB1750 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương

Vàng: 180000

Ruby: 2000

Quân huy: 200

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: