#AccRB1751 - Bboy, Khiêu Chiến, Muay Thái

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương

Vàng: 1500

Ruby: 53

Quân huy: 0

Nổi bật: Bboy, Khiêu Chiến, Muay Thái

Trạng thái: Thông tin trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trần Minh Hải

SĐT: 0386353855

Zalo: