#AccRB1752 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 25

Bậc ngọc: 23

Rank: Vàng 4

Vàng: 2038

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: