#AccRB1753 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 30

Rank: Đồng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Thế Thái

SĐT:

Zalo: