#AccRB1754 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 6

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: long nhat

SĐT: 0399136207

Zalo: 0399136207