#AccRB1755 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 71

Rank: Vàng

Vàng: 2000

Ruby: 265

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01679324475

Zalo: