#AccRB1757 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Ranh vàng

Vàng: 3600

Ruby: 120

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Mohameh salah

SĐT: 0826847773

Zalo: 0826847773