#AccRB1759 -

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 68

Rank: vang

Vàng: 30000

Ruby: 3000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/kiettuanvo

SĐT:

Zalo: