#AccRB190 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 32

Bậc ngọc: 12

Rank: 1

Vàng: 1111

Ruby: 300

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: