#AccRB1764 - Nak bậc a

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 68

Rank: Vàng 2

Vàng: 1200

Ruby: 57

Quân huy: 0

Nổi bật: Nak bậc a

Trạng thái: Trắng Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Long Duong

SĐT:

Zalo: