#AccRB1766 - Zuka Đại Phú Ông,Raz Đại Tù Trưởng

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 15421

Ruby: 154

Quân huy: 0

Nổi bật: Zuka Đại Phú Ông,Raz Đại Tù Trưởng

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: