#AccRB1769 - Ngọc full 90, chuyên AD, ST

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 3

Rank: BK1

Vàng: 10000

Ruby: 200

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc full 90, chuyên AD, ST

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015400326372

SĐT: 0357598763

Zalo: 0357598763