#AccRB1770 -

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 2

Rank: Cao thủ

Vàng: 33000

Ruby: 22222

Quân huy: 9000

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: