#AccRB1771 - ngọc 61 chuẩn violet-lữ bố -na

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 61

Rank: Vàng

Vàng: 49

Ruby: 500

Quân huy: 1

Nổi bật: ngọc 61 chuẩn violet-lữ bố -na

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: sự lưu

SĐT: 0979526231

Zalo: