#AccRB1772 - ngọc 61 chuẩn violet-lữ bố -na

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 46

Bảng ngọc: 61

Bậc ngọc: 4

Rank: Ranh hiện tại đong

Vàng: 1065

Ruby: 9

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 61 chuẩn violet-lữ bố -na

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: sự lưu

SĐT: 0979526231

Zalo: