#AccRB191 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 12

Rank: Bac

Vàng: 12

Ruby: 12

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: