#AccRB1775 -

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 52

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 31

Bậc ngọc: 68

Rank: Bk 5

Vàng: 14000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0387155230

Zalo: