#AccRB1777 - ngoc 42 tuong 15 trang phuc 1 vang 4

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 42

Bậc ngọc: 42

Rank: vang

Vàng: 4

Ruby: 600

Quân huy: 0

Nổi bật: ngoc 42 tuong 15 trang phuc 1 vang 4

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: huy huy

SĐT: 01294770411

Zalo: