#AccRB1778 - Ngọc 90 chuẩn Murad,Omen,Zephys

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 1628

Ruby: 168

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn Murad,Omen,Zephys

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: