#AccRB1780 -

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng

Vàng: 818

Ruby: 419

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0375641184

Zalo: 0375641184