#AccRB1782 - Ngọc 77 MID, 76 Jung

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 76

Rank: Kim Cương 1

Vàng: 300

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 77 MID, 76 Jung

Trạng thái: Không có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/nguoigiau.mat.1232?ref=bookmarks

SĐT: 0969130687

Zalo: Không dùng