#AccRB1788 - Có 2 tướng 25k

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 1

Vàng: 2580

Ruby: 175

Quân huy: 0

Nổi bật: Có 2 tướng 25k

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0967807159

Zalo: