#AccRB1789 - Ngọc 90

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng II

Vàng: 325

Ruby: 200

Quân huy: 5

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Garena trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Minh KD

SĐT:

Zalo: