#AccRB1790 - Còn 10k vàng

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 72

Rank: Bạc

Vàng: 10000

Ruby: 50

Quân huy: 0

Nổi bật: Còn 10k vàng

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0394584635

Zalo: