#AccRB1794 -

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 4

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 1

Rank:

Vàng: 636

Ruby: 712

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: