#AccRB1800 -

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bach kim

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: VanY Tran

SĐT: 0367413518

Zalo: 0367413518