#AccRB1801 -

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc II

Vàng: 1333

Ruby: 804

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php

SĐT: 0387548386

Zalo: 01656107531