#AccRB1804 -

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 43

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 24501

Ruby: 2943

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0865804484

Zalo: 0941755860