#AccRB1807 - Ngọc 90 Có chiến thần mưu thái Full skin valhein

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 36

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạc Kim 4

Vàng: 1974

Ruby: 378

Quân huy: 467

Nổi bật: Ngọc 90 Có chiến thần mưu thái Full skin valhein

Trạng thái: Trắng Thoòng tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tấn Tài Dương

SĐT: 0947257191

Zalo: 0888212902