#AccRB1809 - Bán chơi thôi

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 4

Vàng: 156

Ruby: 60

Quân huy: 0

Nổi bật: Bán chơi thôi

Trạng thái: Ko phải giả là thật

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ngocninh883@gmail.com

SĐT:

Zalo: