#AccRB1810 - Ngọc chuẩn Ad Sp Ap đấu sĩ nakro AIC murad khiêu chiến ma loc robot yon long thần soá

Cập nhật: 09/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 147

Rank: Bạch kim 1

Vàng: 7000

Ruby: 833

Quân huy: 10

Nổi bật: Ngọc chuẩn Ad Sp Ap đấu sĩ nakro AIC murad khiêu chiến ma loc robot yon long thần soá

Trạng thái: 15 thẻ đổi tên

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0394237127

Zalo: 0394237127