#AccRB1814 - Yom Long Thần Soái

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương

Vàng: 13000

Ruby: 564

Quân huy: 3

Nổi bật: Yom Long Thần Soái

Trạng thái: Trắng Thông Tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0329064860

Zalo: