#AccRB1815 - Na siêu việt

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 82

Rank: Bạc kim

Vàng: 500

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Na siêu việt

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/Butterfly.NAKAROTH

SĐT: 0397796321

Zalo: