#AccRB1820 - Muya thái siêu Việt long thần sói vv

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 58

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim 2

Vàng: 2300

Ruby: 214

Quân huy: 2

Nổi bật: Muya thái siêu Việt long thần sói vv

Trạng thái: Chưa đăng ký sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/ho.tu.980315

SĐT: 0795040257

Zalo: 01869612123