#AccRB1821 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 200

Quân huy: 10

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: