#AccRB1823 - Ngọc 70 >Buffterfly nữ teen công nghệ...

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 70

Bậc ngọc: 3

Rank: rank bạc 2

Vàng: 1234

Ruby: 402

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 70 >Buffterfly nữ teen công nghệ...

Trạng thái: chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026602714676

SĐT:

Zalo: